YYzai Dictionary

English words translated into Chinese.

youtube barcelona vs bayern munich 2009

Origin:

     youtube barcelona vs bayern munich 2009

Translate:

YouTube的巴萨VS拜仁慕尼黑2009年
     YouTube de bāsà VS bàirén mìníhēi 2009 nián