YYzai Dictionary

English words translated into Chinese.

barcelona fc jersey 2010

Origin:

     barcelona fc jersey 2010

Translate:

巴塞罗那足球俱乐部的球衣2010
     Bāsèluōnà zúqiú jùlèbù de qiúyī 2010